Rebecca Polansky (Far Rockaway, New York)
& Menachem Schwarz (Monsey, New York)