Tehila Kamravapour (Los Angeles, California) of SassonVSimchaConnections
& Eitan Abramowitz (Boca Raton, Florida)